Julhälsning från Hövitsmannen

Årsslut 2018
Här kommer årets sista info och hälsning till samtliga Karlar runt om i Norden.

 

Jubiléer
Varje år är det några SKK-klubbar som har jubileum. Här lite info från de jag varit hos under hösten.
Sör-Tröndelag
Ett halvt sekel fyllde klubben med säte runt Trondheim. Klubben hade träff med Karlar och Huldror den 27 november i Skidklubbens fina stuga i utkanten av staden. Ett 80-tal var med när Talmannen Björn Berger hälsade välkommen. Björn B visade ett bildspel om klubbens historia. Grannen i öster Jämtland-Härjedalen, Talman Allan Borgsten; Skogsflickorna i Sör-Tröndelag; Orienteringsdistriktets representant samt Nordrådskarl Per-Erik Stålbrandt och undertecknad hyllade jubilaren. Gåvor överlämnades till jubilaren från närvarande gäster.
Carl-Erik överlämnar gåva till Talmannen, Björn Berger, Sör-Tröndelag
Västergötland
Klubben fyllde 85 år med Ting och Blot i Vårgårda. Grannar från Göteborg, Pereric Hasselgren/Kjell Erencrona och Halland Arne Andersson samt Nordskrivare Mikael Gustafsson och undertecknad var närvarande. Klubben hade tagit fram en skrift om vad som hänt i klubben under de första 85 åren (bilder längst ned).
Årets Guldmän
Hoppas du alla redan läst på vår hemsida vilka som fått årets Guld.
Det Löpande Guldet tilldelades Eskil Kinneberg, Norge och IFK Göteborg för hans starka insatser under året. VM- och EM-guld gav utmärkelsen.
Det Ledande Guldet tilldelades Yngve Johansson, Värmland. Du kan på annan plats läsa på hemsidan läsa om hans insatser för vår idrott.
Stort SUS för båda.

tillönskas alla Skogskarlar runt om i Norden. År 2018 lider mot sitt slut och nu samlar vi krafterna inför kommande år där vi ser fram emot VM i Norge!

Bilder från Västergötlands 85-årsting nedan: