Försäljning

Nedanstående ”Skogskarlsmaterial” beställes genom Nordkassabevarare Christer Grunder. Beställ gärna via mail: christer.grunder@telia.com eller via snigelpost: Christer Grunder, Upplandsg 94, 113 44 STOCKHOLM.

SKK:s trycksaker och märken
Trycksaker
”Sagan om Skogskarlarna”, faksimilupplaga    Pris 60 kr/st + porto
Nya supplementet till ”Sagan”, 1981-2010         Pris 60 kr/st + porto
Beställs ”Sagan om Skogskarlarna” och det nya supplementet tillsammans är kostnaden
100 kr/paket. Alla ungkarlar bör förses med dessa ex!

 Kort och märken
 Medlemskort                       150 kr/100 st + porto
 SUS-telegram                      3 kr/st + porto
 SKK:s Ed och Stadgar              Gratis
 SKK-märke vanliga                 50 kr/st inkl porto
 SKK-märke, för säck eller jacka   50 kr/st inkl porto
 SKK-märke, silvrade tecken        600 kr/st inkl porto

SKK Nordrådets pg är nr 55 39 90-3