Vårhälsning från Hövitsmannen

Ting och Blot

Sedan sist har många SKK-klubbar runt om i Norden haft Ting och Blot. En del har bytt ut utsuttna Råd. I Blekinge och Skåne har nya Talmän trätt till. Jag välkomnar de nya Talmännen i kretsen. Andra har firat jubileum. Nordjylland har under januari passat på att fylla 75 år. Västsjälland har passerat ett kvarts sekel. Jag tackar för trevligt jubileum på Västsjälland. Stort SUS till jubilarerna. Året kommer att innehålla många andra jubilarer.
Uppmaning till samtliga SKK-klubbar att efter Ting och Blot sända in uppgifter till Nordskrivaren.

Jubileumsår

Årets OL-säsong är ett jubileumsår. För 100 år sedan arrangerades den första tävlingen där inbjudan skickades ut till flera föreningar. Även innan hade det arrangerats tävlingar i både Norge och Sverige men nu var det allvar. Skogskarlarnas föregångsman, orienteringens fader Ernst Killander, var den som stod för inbjudan. Söndagen den 25 mars, Jungfru Marie bebådelsedag, var det dags. Premiären ägde rum i nuvarande Nacka kommun med mål vid värdshuset. Segrade gjorde O B Hansson tävlande för Djurgårdens IF. Efter denna premiär har orienteringen växt ut till en världsidrott.
 
För att manifestera denna start avtäcktes en skulptur för snart ett halvt sekel sedan. På en bergsklippa i Saltsjöbaden reser sig den tre meter höga statyn mot himlen. Skogskarlarna var med och samlade in pengar till denna staty som signerats Olle Carlström. Avtäckning skedde i samband med den åttonde internationella kongressen inom orienteringen, 4 juli 1975.

Jubileumsstatyn
Skogskarlsträff
Årets O-ring arrangeras i Östergötland. En träff liknande tidiga år planeras. Skogskarlar och Skogsflickor kommer då att inbjudas. Håll utkik efter inbjudan som kommer under våren.
 
Nu ser vi framåt mot premiären i våra Nordiska länder!
 
 
SUS, Carl-Erik
Hövitsman