Nordrådet

Nordradet webb
Det nya Nordrådet som valdes på Alltinget i Danmark (fr.v.): Mikael Gustafsson (Nordskrivare), Carl-Erik Johnsson (Hövitsman), Christer Grunder (Nordkassabevarare) Foto: Henrik Erickson

Nordrådet är sammanslutningen av alla Nordens Skogskarlsklubbar, man har ett Allting vart fjärde år

Nordrådets rådsmedlemmar, valda vid Alltinget i Rebild, Danmark är:

Namn Telefon e-post
Hövitsman Carl-Erik Johnsson Telefon 0708-161551 carl-erik.johnsson@telia.com
Nordskrivare Mikael Gustafsson Telefon 0706-309903 nordskrivaren@gmail.com
Nordkassabevarare Christer Grunder Telefon 0705-642500 christer.grunder@telia.com

Nordrådskarlar:
Danmark: Ole Husen
Norge: Per Eric Ståhlbrand
Finland: Harry Eklundh

Historiskt har Skogskarlarnas klubb haft fyra hövitsmän sedan bildandet 1930
Ernst Killander 1930-1958
Erik Tobé 1958-1973
Rune Haraldsson 1973-2013
Carl-Erik Johnsson 2013-