Julhälsning från Hövitsmannen

Allting 2022
Summering av Allting 2022 finns sedan dagarna efter Alltinget i Borlänge på hemsidan. Med distans noteras att detta liksom tidigare Allting blev en lyckad tillställning. Med ett perfekt boende, god mat, trevliga delegater och huldror och alla andra aktiviteter skötta på ett utmärkt och värdigt sätt av SKK-klubben i Dalarna kan vi som var gäster inte annat att än en gång skicka ett Storskogens SUS!

Nästa gång det blir Allting sker det i Finland. Nordens Skogskarlar kommer att hålla mötet 2025 i trakterna av Åbo. 

Orienteringen över 100 år
Som idrott har orienteringen nu passerat hundra år. Tänk vad många föregångsmän det funnits runt om i Norden som hjälpt till att skapa den världsidrott orienteringen idag är. Skogskarlarna har här spelat i många fall en avgörande roll. Det är dags att tänka på alla de Karlar som stämplat ut men som ändå varit med och skapat rörelsen. Utan Ernst Killander, Torsten Tegnér, Lorentz Göransson och Arvid Sundelöf hade det förmodligen dröjt ännu längre innan både Skogskarlarna och senare förbundet kom till.

Nästa år är det hundra år sedan det första DM arrangerades. På hösten 1922 lämnades det in en motion om att få arrangera DM i orientering från 1923. Hela 11 distrikt kände sig manade att nappa på detta. Ni distrikt som var med från starten passa på att fira detta lite extra på kommande DM. 

Jubilarer 2022
Året som gått har många SKK-klubbar runt om i Norden haft jubileumsdagar. En del har firat detta andra avvaktar till ett större jubileum. Här de klubbar i Norden som haft jubileum; Närke 90 Solvarv, Göteborg 90 Solvarv, Halland 80 Solvarv, Ångermanland 80 Solvarv, Blekinge 75 Solvarv, Stor-Oslo 60 Solvarv och Glåmdal 20 Solvarv.

Nordrådet riktar ett Storskogens SUS till samtliga!

Närke 90 år
Skogskarlsklubben i Närke är den tredje äldsta i Norden. I mitten av november firade klubben detta med ett värdigt, trevligt och på alla sätt lyckat Ting, Blot och Gille. Firandet skedde strax utanför Örebro i ett fantastiskt väder. Tidigare på dagen hade undertecknad varit i Hagaby GoIF:s stuga för att överraska Martin Regborn. Han blev av Nordrådet utsedd till årets Löpande Karl. Ett pris som för tredje gången gick till en löpare från Närke. Under sotad ås fick alla närvarande en skrift över de senaste tio åren i klubbens historia. Som en av de sista punkterna på programmet denna lördag tilldelades även en närking det Ledande Guldet. Årets pris, som utdelats sedan 1919, gick till Ingvar Hultman. Ingvar har varit engagerad i KFUM Örebro under många år och gjort stora insatser inom SKK Närke

Martin Regborn får årets Löpande Guld av Hövitsmannen
Ingvar Hultman har precis fått det Ledande Guldet av Hövitsmannen

Allting 2022 anmälan

När anmälningstiden gick ut den sista mars saknades det ett flertal SKK-klubbar i anmälan. Från Danmark var 6 klubbar anmälda, från Finland var två av tre anmälda och från grannlandet i väster var 4 klubbar anmälda. Från Sverige var 14 klubbar anmälda. Förhoppningsvis är ett antal anmälningar på G men har klubben inte bestämt sig är det dags att göra detta snarast. Personligen hoppas jag att samtliga klubbar i Sverige kommer till Borlänge och Romme Alpin. Dalarna ligger ju relativt centralt så avstånden borde inte avskräcka. Väl mött den 27-29 maj vid Romme Alpin! Välkomna!

Skogskarlarnas gemensamma möte har vi lördagen den 28 maj. Där skall vi dryfta frågeställningar aktuella för dagen men också frågor för framtiden. Nordrådet önskar få in det klubbarna vill ta upp snarast. Uppgifter om detta skickar du till Carl-Erik Johnsson, Kelvingatan 33, 507 43 Borås alternativt på mail till; carl-erik.johnsson@telia.com

Storskogens SUS

Carl-Erik, Hövitsman

Allting 2022

Allting 2022 genomförs den 27-29 maj vid Romme Alpin, strax utanför Borlänge. Inbjudan/program och PM OL ligger under ”Allting” i menyn. Nordrådet ber alla SKK-klubbar boka in datum. Vår förhoppning är att vi ses och då hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager!

Frågor att ta upp på vårt gemensamma möte lördagen den 28 maj önskar vi i Nordrådet få inskickat till oss. Uppgifter om detta skickar du till Carl-Erik Johnsson, Kelvingatan 33, 507 43 Borås alternativt på mail till; carl-erik.johnsson@telia.com

Hösthälsning från Hövitsmannen

Skogskarlsträffar

Hösten är här och med det Skogskarlsträffar. Nu när vi får träffas på nytt kommer säkert många att genomföra de tidigare planerade träffarna. Hoppas SKK-klubbarna runt om i Norden gör sitt yttersta för att så många som möjligt dyker upp på träffarna. Många har säkert lidit av det vi gått igenom och har behov av att åter få träffas.

Firande SKK-klubbar 2021

Under året är det några SKK-klubbar runt om i Norden som firar jämna år. Äldst av dessa är Dalarna som den 16 oktober fyllde 90 år. Storströmmen i Danmark firar sina första 60 år den sista november. Tjugo år yngre är Romerike i Norge som redan i maj månad fyllde 40 år. Yngst av årets jubilarer är Österbotten som den 7 december fyller 30 år. 

Nordrådet skickar en hälsning till samtliga jubilarer!

Storskogens SUS!!!

Höstens utskick

Nordrådet har sedan några veckor tillbaka gjort det traditionella höstutskicket. Läs igenom och skicka in det som vi önskar få information om. Glöm inte att skicka in förslag på Karlar som kan erhålla det Löpande och Ledande Guldet för 2021.

Allting 2022

Med utskicket fanns en preliminär inbjudan från kommande års arrangör av Allting. Den 27-29 maj ses vi i Dalarna. Jag har en förhoppning om att de flesta SKK-klubbarna kommer att deltaga. Inbjudan ligger under ”Allting” i menyn ovan.

På ett Allting dryftar vi olika frågor. Frågor som SKK-klubbar runt om i Norden önskar få diskuterat på Alltinget är du välkommen att skicka in till undertecknad.

Eftersom det blivit dyrt att skicka brev och post kommer här en uppmaning. Skicka klubbens behov av Sagan, supplement, silvertecken, vanliga nålar och annat som gamla och gröna Karlar kan behöva till Nordkassabevararen. Han tar med allt som önskas till kommande Allting!

Allting 2025

På nästa års Allting skall frågan avgöras vem som skall arrangera 2025. Om beslut tas att arrangera Allting Kristi Himmelsfärds helgen kommer det att arrangeras den 30 maj – 1 juni. Fundera på – ”är det vår tur nu?”

Till sist!

Ha en aktiv och intressant höst.

Storskogens SUS!

Utdelning av löpande Guldkarl 2019

Löpande Guld 2019

Tyvärr har det varit svårt att få till en träff där vi kunnat dela ut det Löpande Guldet för 2019. Nu äntligen har det skett. I samband med att IFK Göteborg Orientering hade sin årsavslutning gavs tillfälle. Den då fortfarande junioren Kasper Harlem Fosser fick Guldet för sin fina insats på 2019-års VM i långdistans. Han blev där tvåa efter sin landsman Olav L. Kasper har sedan dess visat hur värdig detta Guld han är!

Storskogens SUS!

Hövitsmannen fäster Guldet på Kasper Harlem Fosser (i bakgrunden Talmannen i Göteborg, Pereric Hasselgren)

Vårhälsning

Våren 2021
Nu är det ett tag sedan jag skrev några rader. Denna vår har fortsatt i samma skepnad som i stort sett hela 2020. Nu kanske vi kan se ljuset i tunneln. Hoppas du som Skogskarl fått minst en spruta. Själv har jag fått en och väntar på nästa. Då blir förhoppningsvis livet lite lättare. Citerar en Skogskarl från Västergötland ”Våren är en dj..a tid”.

Strumpavgift
Nordkassabevararen påminner klubbarna runt om i Sverige att betala in strumpavgiften. Han saknar detta från ett antal klubbar. 

Skogskarlsträffar
Kommande höst hoppas jag Skogskarlsklubbar runt om i Norden kan genomföra sina planerade aktiviteter. Viktigt att vi internt inom våra klubbar är på hugget och informerar inte bara en gång utan flera gånger om kommamode aktiviteter. Tyvärr kan det vara så att flera Skogskarlar förlorat kontakten men nu gäller det att väcka alla till liv!

När det gäller kommande träffar glöm inte att ha hemma Sagan, supplement, silvertecken, vanliga nålar och annat som gamla och gröna Karlar kan behöva. Allt detta kan beställas av Nordkassabevararen.

OL-aktiviteter
Har noterat att antalet OL-aktiviteter varit många i Sverige. Hoppas det varit lika i övriga länder. Ser också  många välbekanta namn som ansvariga för dessa aktiviteter. Vill på detta enkla sätt tacka alla Skogskarlar runt om i Norden för de fina insatser som gjorts och görs för att hålla orienteringen vid liv. När vi återgår till det normala kommer allt detta arbete visa sig vara mycket värdefullt!

Allting 2022
Nästa års Allting 2022 arrangeras den 27-29 maj, platsen är Romme Alpin. Arrangören Dalarna välkomnar alla till denna träff. Boka nu in detta datum. Efter den prövning vi nu gått igenom hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager! Viktigt att vi får en bra återstart på det fortsatta arbetet i Nordrådet som närmar sig 100 år!Frågor som SKK-klubbar runt om i Norden önskar få diskuterat på Alltinget är du välkommen att skicka in till undertecknad.

Guldmärken  
Förra året var det få tävlingar av dignitet som arrangerades. I år har alla redan ett EM gått av stapeln och inom kort väntar ett VM. Förhoppningsvis kommer det att finnas kandidater till det Löpande Guldet. Fundera även på lämpliga kandidater att tilldela det Ledande Guldet. Nordrådet ser fram emot förslag inom båda kategorierna.

Till sist! Ta väl vara på sommaren och var fortsatt aktiv!  
Glad sommar tillönskas alla Skogskarlar!

SUS, Carl-Erik
Hövitsman