Träff i samband med O-ringen

I samband med O-ringen i Värmland inbjuds Skogskarlar till samkväm under måndagskvällen. Under Läs mer finns inbjudan.

Väl hälsad Skogskarlsvän!

Skogskarlarna i Värmland tillsammans med Skogsflickorna bjuder in alla medlemmar till en träff i samband med årets O-ringen. O-ringen arrangeras i staden Arvika i Värmlands landskap. Inbjudan medföljer detta elektroniska brev.

Många klubbar synes sakna elektroniska brevlådor och Er är det jag efter visst detektivarbete funnit. Måhända Nordrådet i sin vishet har en bättre lista. Sänd i så fall denna till mig så jag kan tillskriva övriga klubbar.

Väl mött i Värmländska storskogar i slutet av nästa månad.

Per-Anders Bergman
Skrifvare
Värmlands Skogskarlars Klubb

http://www.svenskorientering.se/Distrikt/varmlandsorienteringsforbund/Arbetsrumslista/Skogskarlarna/Nyheter/inbjudantilltraffisambandmedo-ringen/