Till minne av Leif Damborg

Danmarks förre Landskriver och Nordrådskarl, samt förra årets Ledande Guldkarl, Leif Damborg, har stämplat vid sista kontrollen.


Leif var Nordrådskarl under åren 2005-2013 och utförde detta uppdrag liksom alla andra han haft inom orienteringen både nationellt och internationellt på ett utmärkt sätt.
Under åren hade jag många och givande samtal/mail med Leif och de uppgifter han hade som Nordrådskarl uppskattade han.
Nordrådets tankar går till hans familj och alla hans skogskamrater i Danmark.

Nordrådet
Carl-Erik, Hövitsman