Allting 2022 anmälan

När anmälningstiden gick ut den sista mars saknades det ett flertal SKK-klubbar i anmälan. Från Danmark var 6 klubbar anmälda, från Finland var två av tre anmälda och från grannlandet i väster var 4 klubbar anmälda. Från Sverige var 14 klubbar anmälda. Förhoppningsvis är ett antal anmälningar på G men har klubben inte bestämt sig är det dags att göra detta snarast. Personligen hoppas jag att samtliga klubbar i Sverige kommer till Borlänge och Romme Alpin. Dalarna ligger ju relativt centralt så avstånden borde inte avskräcka. Väl mött den 27-29 maj vid Romme Alpin! Välkomna!

Skogskarlarnas gemensamma möte har vi lördagen den 28 maj. Där skall vi dryfta frågeställningar aktuella för dagen men också frågor för framtiden. Nordrådet önskar få in det klubbarna vill ta upp snarast. Uppgifter om detta skickar du till Carl-Erik Johnsson, Kelvingatan 33, 507 43 Borås alternativt på mail till; carl-erik.johnsson@telia.com

Storskogens SUS

Carl-Erik, Hövitsman