Allting 2022

Allting 2022 genomförs den 27-29 maj vid Romme Alpin, strax utanför Borlänge. Inbjudan/program och PM OL ligger under ”Allting” i menyn. Nordrådet ber alla SKK-klubbar boka in datum. Vår förhoppning är att vi ses och då hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager!

Frågor att ta upp på vårt gemensamma möte lördagen den 28 maj önskar vi i Nordrådet få inskickat till oss. Uppgifter om detta skickar du till Carl-Erik Johnsson, Kelvingatan 33, 507 43 Borås alternativt på mail till; carl-erik.johnsson@telia.com