Vårhälsning

Våren 2021
Nu är det ett tag sedan jag skrev några rader. Denna vår har fortsatt i samma skepnad som i stort sett hela 2020. Nu kanske vi kan se ljuset i tunneln. Hoppas du som Skogskarl fått minst en spruta. Själv har jag fått en och väntar på nästa. Då blir förhoppningsvis livet lite lättare. Citerar en Skogskarl från Västergötland ”Våren är en dj..a tid”.

Strumpavgift
Nordkassabevararen påminner klubbarna runt om i Sverige att betala in strumpavgiften. Han saknar detta från ett antal klubbar. 

Skogskarlsträffar
Kommande höst hoppas jag Skogskarlsklubbar runt om i Norden kan genomföra sina planerade aktiviteter. Viktigt att vi internt inom våra klubbar är på hugget och informerar inte bara en gång utan flera gånger om kommamode aktiviteter. Tyvärr kan det vara så att flera Skogskarlar förlorat kontakten men nu gäller det att väcka alla till liv!

När det gäller kommande träffar glöm inte att ha hemma Sagan, supplement, silvertecken, vanliga nålar och annat som gamla och gröna Karlar kan behöva. Allt detta kan beställas av Nordkassabevararen.

OL-aktiviteter
Har noterat att antalet OL-aktiviteter varit många i Sverige. Hoppas det varit lika i övriga länder. Ser också  många välbekanta namn som ansvariga för dessa aktiviteter. Vill på detta enkla sätt tacka alla Skogskarlar runt om i Norden för de fina insatser som gjorts och görs för att hålla orienteringen vid liv. När vi återgår till det normala kommer allt detta arbete visa sig vara mycket värdefullt!

Allting 2022
Nästa års Allting 2022 arrangeras den 27-29 maj, platsen är Romme Alpin. Arrangören Dalarna välkomnar alla till denna träff. Boka nu in detta datum. Efter den prövning vi nu gått igenom hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager! Viktigt att vi får en bra återstart på det fortsatta arbetet i Nordrådet som närmar sig 100 år!Frågor som SKK-klubbar runt om i Norden önskar få diskuterat på Alltinget är du välkommen att skicka in till undertecknad.

Guldmärken  
Förra året var det få tävlingar av dignitet som arrangerades. I år har alla redan ett EM gått av stapeln och inom kort väntar ett VM. Förhoppningsvis kommer det att finnas kandidater till det Löpande Guldet. Fundera även på lämpliga kandidater att tilldela det Ledande Guldet. Nordrådet ser fram emot förslag inom båda kategorierna.

Till sist! Ta väl vara på sommaren och var fortsatt aktiv!  
Glad sommar tillönskas alla Skogskarlar!

SUS, Carl-Erik
Hövitsman