Julhälsning från Hövitsmannen

Urklubben
Denna höst skulle Urklubben firat sina första nittio år. Tyvärr kom det annat emellan. Olika jubileum runt om i Norden skjuts på framtiden, så ock detta. Nordrådet vill ändå hylla jubilaren med Storskogens SUS!Skogskarlsträffar

Hösten blev inte alls som vi tänkt oss. Det är ett fåtal Ting och Blot som kunnat genomföras. Det viktiga är att vi är rädda om oss, det kommer fler år! Som jag skrev förra gången; Alternativ finns, gör det bästa av situationen!

Allting 2021 blir 2022
Nordrådet har ju sagt att vi skall omkring den 1 februari återkomma med besked om Allting 2021. Rådet har tillsammans med arrangören, Dalarna, alla redan beslutat skjuta på nästa års Allting. Vi kommer att genomföra nästa års Allting 2022, den 27-29 maj. Alltinget kommer att arrangeras på samma plats, Romme Alpin. Boka nu in detta datum. Min förhoppning är att vi ses och då hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager!

Allting 2025
På kommande Allting skall arrangör för Allting 2025 utses. Nu får Ni ytterligare tid att fundera på detta. Är det inte dags för vår klubb att ordna detta? Skicka SKK-klubbens önskan om att få arrangera till undertecknad.

Guldmärken 2021

Nordrådet har beslutat att under innevarande år inte dela ut några Guldmärken. Några tävlingar av dignitet har inte arrangerats. Detta gör att några kandidater till Löpande Guld inte finns. När det gäller Ledande Guld har Nordrådet endast fått in ett fåtal förslag. Vi har därför beslutat att inte heller dela ut något Ledande Guld detta år. Inför kommande år kommer Nordrådet troligen att dela ut något extra Ledande Guld, vi ser fram emot bra förslag!