Hälsning från Hövitsmannen juni 2020, inför Allting mm.

Andra Århundradet
Förra året kunde vi fira att den moderna orienteringen hunnit bli hundra år. Tanken var att kommande århundrade också skulle bli lika framgångsrikt. OL-året 2020 hann precis börja när ett elakt virus slog till. Det mesta är inställt eller flyttat framåt i tiden. Mindre arrangemang i föreningars närområde pågår i stor omfattning (detta noterar jag via hemsidor och annat). Positivt! Här gör många gånger Skogskarlar en stor insats har jag förstått.

Allting 2021
Tanken var att Nordrådet skulle varit i Dalarna för genomgång av nästa års Allting. Tyvärr har detta också tvingats flytta på framtiden. Dialog med arrangören har skett via telefon och olika former av digitala media. Det ser fint ut och vi kommer att vara vid Romme Alpin som ligger cirka milen utanför Borlänge. Arrangören ligger i fas med det som som krävs i nuläget. Det kommer med stor säkerhet bli ett minnesvärt Allting. I samband med höstens utskick från Nordskrivaren kommer det bifogas info från arrangören av Allting 2021. Bifogar en bild där Invigning och Avslutning av nästa års Allting kommer att ske.
Guldkarlar 2020
Även om det inte blir några större tävlingar under året måste vi ändå fundera på kommande Guldkarlar. Att utse Ledande Karl/Karlar hoppas jag inte kommer bli svårt. Fundera inom respektive SKK-klubb över lämpliga kandidater. När det gäller Löpande Karl kan det bli problematiskt. Om det inte kommer genomföras några tävlingar av dignitet kan det bli svårt att hitta lämplig kandidat. Finns det någon som vi tidigare glömt som kan komma i fråga?
Allting 2025
Enligt den tågordning som råder sedan flera Allting tillbaka skall Allting 2025 arrangeras utanför Sverige. Finland står på tur men eftersom det endast finns tre klubbar i landet har jag en fundering på att Norge kanske skulle åta sig uppdraget. Beslut om detta tar vi nästa år i Borlänge. 
Skogskarlar – ha nu en skön sommar!
SUS, Carl-Erik