Skogskarlsträff och prisutdelning

Vid årets O-ring i Östergötland ordnade Skogskarlarna/Skogsflickorna från landskapet en träff. Ett knappt 50-tal närvarade. Efter välkomnande av Östgötarådets representant Tryggve Johansson visade Erik Hallgren naturbilder. Vackra bilder visades i drygt en halv timma innan det var dags för fika. Den andra delen av träffen var det först prisutdelning. Skogskarlarna delade ut pris till Göran Andersson, ”Årets Nydanare 2018” och Yngve Johansson, Ledande Guldkarl 2018.
 

Göran fick priset för att ha dragit igång – World Orientering Day. På tre år har det vuxit till ett arrangemang i över 80 länder med fler än 2000 aktiviteter. Nästan 400 000 personer har på detta sätt kommit i kontakt med orienteringen.
 
Yngve fick det Ledande Guldet för i första hand sitt engagemang inom orienteringen i den militära delen. Yngve har verkat med i stort sett alla uppgifter inom denna del på ett förtjänstfullt sätt. Detta har han gjort i över ett kvarts sekel. Han har också dokumenterat orienteringen på olika sätt och under många år varit engagerad i föreningar, på distriktsnivå och inom Skogskarlarna i Värmland.
Göran får priset av Carl-Erik flankerad av Christer Grunder.
Yngve och Hövitsmannen
Rikstalhuldran, Mary Falkevik-Olsson, informerade sedan om det stundade 75-års jubileet för Skogsflickorna. Bildandet skedde i Gränna 1945 och där skall också det stundande jubileet äga rum 2020.
 
Avslutningsvis informerade Hövitsman, Carl-Erik Johnsson, om att orienteringen i år firar hundra år. Premiär var det den 25 mars 1919 i Nacka. Orienteringens fader, Ernst Killander, hade då bjudit in till det första förbundsorienteringen i Norden. Carl-Erik informerade i korta drag om utvecklingen sedan 1919 och framåt.
 
Ett Tack framfördes från Nordrådet till Skogskarlarna/Skogsflickorna i Östergötland för att de ordnat träffen. Budkavlen går nu vidare till Uppland som i samband med 5-dagars nästa år har att ordna en träff.
 
Jubileumsår
Skogskarlarna kommer i höst att dela ut Årets Ledande Guld för hundrade gången. Ernst Killander var den förste (förvisso retroaktivt). En uppmaning till SKK-klubbar runt om i Norden att fundera och komma med förslag på lämpliga kandidater inför utdelningen i höst.
 
Nordrådet önskar också förslag på lämplig kandidat för det Löpande Guldet. 
SUS, Carl-Erik
Hövitsman