Sammanfattning från Alltinget och hälsning från Hövitsmannen

Allting 2017
Nästan 250 personer var närvarande när Allting 2017 arrangerades i Danmark. Rebild Bakker var centrum, ett utmärkt sådant, där arrangören Nordjyllands Skogskarlar ordnat ett mycket fint Allting.

En historisk plats för invigning, avslutning och Alltingsmöte (man trodde sig inte vara i Danmark med alla backar), trevliga aktiviteter, fint boende kryddat med ett perfekt väder gjorde att alla kände sig nöjda med vistelsen i Danmark. Många PLUS till arrangören med Niels Bobach i spetsen.

Det enda som var lite negativt var att så många SKK-klubbar från Sverige uteblev, bättring nästa gång!

Här några av de beslut som fattades i Danmark:

  • Gälden till Nordrådet höjs med 1 Krona till 7 Kronor.
  • Ny Nordskrivare valdes. Mikael Gustafsson, Skåne efterträder Henrik Erickson.
  • Nordrådskarlar, Danmark – Ole Husen (omval), Finland – Harry Eklundh (nyval), Norge – Per Eric Ståhlbrand (omval).
  • Rättare, från Stockholm Christer Nordström (omval), Tor Lindström (nyval).

Utdelning
I samband med Allting i Danmark utdelades några av årets priser.

Ledande Guld
Årets andra Ledarguld tilldelades Ole Husen, Danmark.

Ole får priset för sin långa ledargärning inom dansk orientering. Här ett litet axplock av alla uppdrag.: Ordförande i sex år inom Danmarks OF, huvudansvarig för EM 2004 och VM 2006, startat orienteringsföreningar och varit dess ordförande i många år. Ole är också Landsskrivare i Danmark. Nästa år är Ole huvudansvarig för Veteran-VM som går på Själland. Grattis Ole.

Årets Nydanare
Priset som instiftades 2013 går detta år till Skånes Skogskarlar för sin fina skrift ”I Kärrkanten” som utkommit i snart 80 år. Skriften håller hög klass och utvecklas årligen. Grattis Skåne SKK.

Allting 2021
Nästa gång är det dags för Sverige att arrangera. Vid träffen i Danmark meddelade Dalarna att de önskar får arrangera 2021. Talman Gunde Hjalmarsson och hans Karlar i Dalarna fick förtroendet, troligt är att det blir Kristi Himmelsfärdshelgen (14-16 maj). Reservera alla redan nu dessa dagar.

Årets utskick
Från Nordskrivaren kommer årets utskick i månadsskiftet sept/okt. Utskicket kommer att ske elektroniskt till de mailadresser som Nordrådet just nu har.

Ledargulden för 2017 och Årets Nydanare är alla redan utdelade. Det som är kvar att dela ut är det Löpande Guldet. Jag uppmanar klubbarna att inkomma med förslag.

Ting och Blot
Under hösten är det många SKK-klubbar som har Ting och Blot. I år är det dessutom många som har jubileum. Passar på att skicka en hälsning till alla särskilt till de som jubilarer.

Glöm inte att omedelbart efter Ting och Blot, skicka rapport till Nordrådet samt också skicka in Gälden!

Storskogens SUS
Carl-Erik, Hövitsman

Allting SKK Rebild klockan
Alltingsklockan bärs fram. Det är 20 år sedan den debuterade på Allting i Seglora. Skänkt av Håkan Blommegård, Halland.
Ole Husen
Ole Christensen och Carl-Erik Johnsson förärar Ole Husen med Skogskarlsguldet