Julhälsning från Hövitsmannen

Allting 2022
Summering av Allting 2022 finns sedan dagarna efter Alltinget i Borlänge på hemsidan. Med distans noteras att detta liksom tidigare Allting blev en lyckad tillställning. Med ett perfekt boende, god mat, trevliga delegater och huldror och alla andra aktiviteter skötta på ett utmärkt och värdigt sätt av SKK-klubben i Dalarna kan vi som var gäster inte annat att än en gång skicka ett Storskogens SUS!

Nästa gång det blir Allting sker det i Finland. Nordens Skogskarlar kommer att hålla mötet 2025 i trakterna av Åbo. 

Orienteringen över 100 år
Som idrott har orienteringen nu passerat hundra år. Tänk vad många föregångsmän det funnits runt om i Norden som hjälpt till att skapa den världsidrott orienteringen idag är. Skogskarlarna har här spelat i många fall en avgörande roll. Det är dags att tänka på alla de Karlar som stämplat ut men som ändå varit med och skapat rörelsen. Utan Ernst Killander, Torsten Tegnér, Lorentz Göransson och Arvid Sundelöf hade det förmodligen dröjt ännu längre innan både Skogskarlarna och senare förbundet kom till.

Nästa år är det hundra år sedan det första DM arrangerades. På hösten 1922 lämnades det in en motion om att få arrangera DM i orientering från 1923. Hela 11 distrikt kände sig manade att nappa på detta. Ni distrikt som var med från starten passa på att fira detta lite extra på kommande DM. 

Jubilarer 2022
Året som gått har många SKK-klubbar runt om i Norden haft jubileumsdagar. En del har firat detta andra avvaktar till ett större jubileum. Här de klubbar i Norden som haft jubileum; Närke 90 Solvarv, Göteborg 90 Solvarv, Halland 80 Solvarv, Ångermanland 80 Solvarv, Blekinge 75 Solvarv, Stor-Oslo 60 Solvarv och Glåmdal 20 Solvarv.

Nordrådet riktar ett Storskogens SUS till samtliga!

Närke 90 år
Skogskarlsklubben i Närke är den tredje äldsta i Norden. I mitten av november firade klubben detta med ett värdigt, trevligt och på alla sätt lyckat Ting, Blot och Gille. Firandet skedde strax utanför Örebro i ett fantastiskt väder. Tidigare på dagen hade undertecknad varit i Hagaby GoIF:s stuga för att överraska Martin Regborn. Han blev av Nordrådet utsedd till årets Löpande Karl. Ett pris som för tredje gången gick till en löpare från Närke. Under sotad ås fick alla närvarande en skrift över de senaste tio åren i klubbens historia. Som en av de sista punkterna på programmet denna lördag tilldelades även en närking det Ledande Guldet. Årets pris, som utdelats sedan 1919, gick till Ingvar Hultman. Ingvar har varit engagerad i KFUM Örebro under många år och gjort stora insatser inom SKK Närke

Martin Regborn får årets Löpande Guld av Hövitsmannen
Ingvar Hultman har precis fått det Ledande Guldet av Hövitsmannen