Ålderman Runes dödsannons och begravning

Idag var annonsen inne i tidningar. Skogskarlar som önskar hedra Rune kan göra detta via hans Ungdomsstipendiefond. 

Tänker du som Skogskarl deltaga skall anmälan ske senast den 25 mars.
Storskogens SUS
Carl-Erik