SKK Göteborg 85 år

En vacker novemberdag höll SKK Göteborg sitt Jubileums-ting i Kungälv. Nordrådet var på plats och uppvaktade på jubiléet.

Efter ting i skogen så fortsatte kvällen med Jubileums-middag med underhållning. Utställning om klubbens historia mm.

SKK Göteborg bildades 8 december 1932 och blev Sveriges fjärde Skogskarlsklubb. 33 urkarlar sammanstrålade 8:08 vid ”Bäcksammanflödet vid punkt 44, 650m söder gårdstecknen Björsg.”. Kallelsen var undertecknad av fyra initiativtagare som sedan innehade viktiga poster i klubben:

Arthur Ulving: Talman 1932-1957
Moss-Erik Johansson: Banmästare 1932-1977
Elof Olsson: Skrivare 1932-1963
Holger Celander: Giftblandare 1932-1957, Talman 1958-1971

Arthur Ulving med Björkstubben

Nedan lite bilder från kvällen.

Talmannen provsmakar årets Skogskarlsdricka

 

Ungskotten tar ton
Skogsflickorna uppvaktar med en OL-version av Svansjön