Alla inlägg av riksmikael

Hälsning från Hövitsmannen augusti 2020, allting mm.

Coronatider
Det mesta är helt olikt andra år. Inga ” riktiga” orienteringstävlingar men det har nog aldrig arrangerats fler aktiviteter inom orientering än nu. Kul! Flertalet av dessa är Skogskarlar med och arrangerar. Bra! Fortsätt gör din insats för orienteringen.
I skogen kan vi också plocka bär och svamp. Det har nog aldrig funnits så mycket bär och svamp i skogen som detta år. I mina hemtrakter är det i alla fall så. Frysen är fylld till bristningsgränsen.

Skogskarlsträffar
Hur ni som SKK-klubbar runt om i Norden ordnar årets Ting och Blot är respektive klubbs ansvar. Vilka delar av ett normalt arrangemang ni kör alternativt helt ställer in är upp till varje SKK-klubb att bestämma. Förutsättningarna är så olika för klubbarna så Nordrådet tar inte ställning.
Det har kommit till min kännedom att några klubbar ställer in. Andra genomför endast val och det som kan genomföras bland en färre skara Karlar. Någon klubb genomför programmet i skogen utan intagning av ”Gröne Karlar” detta år. Alternativ finns, gör det bästa av situationen!

Allting 2021
Nu är det dryga tre år efter det fina Alltinget vid Rebilds Bakker i Danmark. Planeringen inför kommande års Allting pågår för fullt. Den 14-16 maj nästa år är det tänkt att alla Nordens SKK-klubbar träffas i Dalarna. Det 22:a Alltinget arrangeras vid skidanläggningen Romme Alpin, cirka milen söder om Borlänge. En första information om den kommande träffen kommer med årets höstutskick. 
 
Nu undrar säkert många, kommer vi att kunna genomföra nästa års Allting?
Nordrådet tillsammans med SKK Dalarna planerar som att det kommer att genomföras. Det slutliga beslutet tas runt den 1 februari nästa år. Då borde vi och samhället i övrigt veta hur den pågående pandemin påverkar oss.
Min förhoppning är att vi ses och då hoppas jag samtliga Nordens SKK-klubbar deltager!

Allting 2025
Vid träffen nästa år skall arrangör för Allting 2025 utses. Fundera, är det inte vår tur/skyldighet att arrangera? Skicka SKK-klubbens önskan om att få arrangera till undertecknad.

Höstutskick
Under andra halvan av september kommer det årliga höstutskicket från Nordrådet. Nordrådets uppmaning är att samtliga SKK-klubbar efter Ting och Blot sänder in uppgifter till Nordskrivaren.
Några SKK-klubbar firar jubileum under året. Nordrådet SUS-ar för alla jubilarer, som antingen firat eller kommer att fira.

Nordrådet önskar också få in uppgifter/förslag på Löpande och Ledande Guld. I år kan det kanske bli svårt med Löpande Guld, inga mästerskap genomförs ju. Kan det vara så att vi tidigare missat någon som varit kvalificerad? Föreslå i så fall!

Ledande Guld brukar inte vara svårt att föreslå. Det finns många runt om i Norden som är kvalificerade, kom med förslag!

Grattis!
Skogsflickorna fyller i år 75 år. Vi från Skogskarlarna skickar ett stort Grattis och SUS-ar högt så det hörs till samtliga!

Till sist! Ta väl vara på varandra, skogen står kvar, nya tävlingar kommer men helt klart är att vi i framtiden kommer att tala om tiden före och efter Corona.

SUS, Carl-Erik
Hövitsman

Hälsning från Hövitsmannen juni 2020, inför Allting mm.

Andra Århundradet
Förra året kunde vi fira att den moderna orienteringen hunnit bli hundra år. Tanken var att kommande århundrade också skulle bli lika framgångsrikt. OL-året 2020 hann precis börja när ett elakt virus slog till. Det mesta är inställt eller flyttat framåt i tiden. Mindre arrangemang i föreningars närområde pågår i stor omfattning (detta noterar jag via hemsidor och annat). Positivt! Här gör många gånger Skogskarlar en stor insats har jag förstått.

Fortsätt läsa Hälsning från Hövitsmannen juni 2020, inför Allting mm.

Orienteringen och Skogskarlarnas Guld 100 år

I år finns det anledning för svensk orientering att fira. För hundra år sedan genomfördes den första orienteringen med en inbjudan via ett förbund. Ernst Killander, orienteringens fader, bjöd in till den första tävlingen den 25 mars 1919. Startplats var Igelboda station i Saltsjöbaden med mål vid Nackahus värdshus. Banan som var cirka 12 Fortsätt läsa Orienteringen och Skogskarlarnas Guld 100 år

Skogskarlsträff och prisutdelning

Vid årets O-ring i Östergötland ordnade Skogskarlarna/Skogsflickorna från landskapet en träff. Ett knappt 50-tal närvarade. Efter välkomnande av Östgötarådets representant Tryggve Johansson visade Erik Hallgren naturbilder. Vackra bilder visades i drygt en halv timma innan det var dags för fika. Den andra delen av träffen var det först prisutdelning. Skogskarlarna delade ut pris till Göran Andersson, ”Årets Nydanare 2018” och Yngve Johansson, Ledande Guldkarl 2018.
 

Fortsätt läsa Skogskarlsträff och prisutdelning

Halvtid

I dessa fotbollstider är det många som talar om halvtid. För oss Skogskarlar är det också halvtid. Nu har det gått två år sedan vi var på Allting i Rebilds Bakker och nu återstår lite mindre än två år innan vi på nytt ses i Dalarna. Har information om att Dalarna ligger bra till i sina förberedelser.
Sedan sist, Uppmaning till samtliga SKK-klubbar att efter Ting och Blot sända in uppgifter till Nordskrivaren. Har du gjort detta?

Fortsätt läsa Halvtid